Pakar Ramalan Nombor Pertaruhan


Manual Pro Logic Magnum ~ Premier Pack.

Manual Pro Logic Magnum ~ Premier Pack.

Harga MPL Premier Magnum + Auto Flashboard ialah RM250.00 sahaja. Manual Pro-Logic® ada lah suatu bahan rujukan bagi perisian data maklumat permainan nombor 4D. Ia nya ada lah gabungan dan perkongsian pengiraan Logic & Binary dengan penggunaan sistem “Or Gate” dan “And Gate” bagi menghasilkan “Logic Gate” dimana kemampuan serta perisian Binary banyak di gunakan bagi penghasilan Software dan Komputer asas. Manual Pro-Logic® ini terlalu bernilai dari segi penghasilan nya dan hanya dirumuskan untuk memberi sokongan atau bantuan sewaktu mengenali sesuatu tiket pertaruhan samada status Positif (tiket yang mempunyai potensi) atau Negetif (tiket yang tidak mempunyai potensi).

 

Manual Pro-Logic® direka khas bagi mengesan, membantu serta menghurai seribu rahsia didalam permainan 4D yang berasaskan kiraan angka bermula 0000 sehingga 9999 sahaja. Penggunaan secara manual dan perlu mempunyai kemahiran asas dalam teknik pengiraan yang mudah. Pemilik Manual Pro-Logic® akan di beri beberapa petunjuk, analisis, maklumat tersembunyi serta pelbagai rumusan yang berkaitan dengan permainan 4D.