Pakar Ramalan Nombor Pertaruhan


Magnum 1st 0109 dan Toto 3rd 8610.

14/06/2012 13:16

Setiap pengguna software Lotto Buster mesti mempunyai database yang lengkap dan terkini bagi sesuatu kaunter pertaruhan. Database yang TIDAK lengkap tidak menjamin memberikan anda rujukan 4D yang tepat.

1. Kemenangan 1st Magnum. (Penggunaan Teknik 2R, L & I)

Berikut ada lah bukti penghasilan 4D bagaimana setiap pengguna software Lotto Buster berjaya memperolehi kemenangan 1st Magnum bertarikh 09/06/2012. Perhatikan persamaan digit melalui rujukan Cold & Pattern Picks. Jika terdapat persamaan dalam bentuk 4 kotak persegi, maka ianya ada lah rujukan 4D paling berpotensi.

 

2. Kemenangan 3rd Toto. (Penggunaan Teknik 2R)

Rujukan yang sama juga boleh di gunakan terhadap kaunter Toto dimana 4D dalam bentuk 4 kotak berjaya memberikan kemenangan podium.

Setiap penggunaan software Lotto Buster mempunyai teknik yang tertentu dan hanya akan diajar kepada pemilik / pembeli yang sah sahaja. Software Lotto Buster TIDAK akan berterusan memberikan rujukan tegak melalui setiap Picks. Berikut ada lah contoh bagaimana pihak Nujum 4D membuat pencarian digit berpotensimelalui rujukan digits Lotto Buster seperti yang telah di warnakan. Sila teliti bagaimana kami membuat  pencarian dan berjaya mendapatkan rujukan terbaik.

Teknik Pencarian Digit melalui bentuk T & L.

—————

Back